ครม. อนุมัติขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 76 แห่งทั่วไทย

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขึ้นเงินเดือนพนักงานในมหาวิทยาลัย 76 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 thaibizcom-increase-salary

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินกว่า 11,792,432,440 บาท ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 54,801 คน  ที่ได้บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ของมหาวิทยาลัย  76 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 27 แห่ง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 40 แห่ง และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555-30 กันยายน 2556 ซึ่งให้ใช้เงินของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจ่ายเงินไปก่อน แล้วรัฐบาลจะตั้งงบประมาณให้ในปี 2557 เป็นต้นไป

โดยครม. แจ้งว่าเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สร้างขวัญกำลังใจ แก่พนักงานที่มีคุณภาพให้ยังคงอยู่ในระบบราชการ ซึ่งเรื่องดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว

งานนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

 

Comments

comments